Ett steg nærmere landbasert smoltanlegg i Bogen

Fylkesmannen har gitt utslippstillatelse til smoltanlegget Bogen Aqua i Evenes.