I et nytt sett med anbefalinger går EUs ministerråd inn for å samordne reiserestriksjonene som ulike medlemsland har innført for å bremse koronasmitten.

Anbefalingene er ment å rydde opp i et forvirrende og kaotisk lappeteppe av nasjonale reiseråd, og EU-rådets utgangspunkt har vært at de også skal gjelde for EØS-land som Norge.

EUs felles reisekart vil derfor inkludere data fra Norge, Island og Liechtenstein. Etter hvert er det også meningen at Sveits skal bli med.

Vedtas tirsdag

Det er ventet at forslaget vil bli banket igjennom uten diskusjon på et ministermøte i Luxembourg tirsdag. Det skjer etter at det fredag ble oppnådd enighet om teksten på ambassadørnivå.

Anbefalingene er ikke juridisk bindende, men legger press på medlemslandene for å få dem til å samkjøre seg bedre.

I dokumentet fastslås det at reiserestriksjoner bør begrenses til det som er strengt nødvendig. EU-rådet understreker samtidig at ensidige tiltak nasjonalt kan skape store forstyrrelser.

«Dette er spesielt skadelig i en situasjon der europeisk økonomi allerede er betydelig rammet av viruset», advares det.

Nytt fargekart

Hovedgrepet i det nye settet med anbefalinger er et felles fargekart der land klassifiseres som grønne, gule eller røde avhengig av smitte.

Dette tilsvarer «trafikklys»-systemet som Norge innførte tidligere i høst. Men i anbefalingen fra EU-rådet legges det opp til vesentlig mer liberale grenser for gult og rødt nivå.

EUs fargekart er som følger:

* Grønt: færre enn 25 bekreftede smittetilfeller per 100.000 innbyggere og mindre enn 4 prosent positive prøver de siste to ukene

* Gult: færre enn 50 bekreftede smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene hvis andel positive prøver overstiger 4 prosent, eller mellom 25 og 150 bekreftede smittetilfeller hvis andel positive prøver ligger under 4 prosent

* Rødt: flere enn 50 bekreftede smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene hvis andel positive prøver ligger over 4 prosent, eller flere enn 150 bekreftede smittetilfeller hvis andel positive prøver ligger under 4 prosent

Åpner for unntak

I anbefalingen fastslås det at det ikke bør innføres reiserestriksjoner for grønne land og regioner.

For gule eller røde land kan det innføres krav om innreisekarantene. Det kan også innføres krav om testing ved ankomst, enten i tillegg til eller i stedet for karantene.

EUs ministerråd mener det bør gis unntak for reisende med «vesentlige funksjoner», som helsepersonell, transportarbeidere, diplomater eller journalister.

Forskjellsbehandling mellom land bør derimot unngås. EU-rådet advarer spesielt mot å favorisere naboland framfor andre.

Hele Europa er rødt

I dag er hele Europa farget rødt på Folkehelseinstituttets kart unntatt enkelte regioner i Norden.

Det betyr at reiser i disse landene innebærer ti dagers karantene når man kommer til Norge.

Regjeringen har bestemt seg for at det ikke er grunnlag for å kategorisere noe land som grønt slik situasjonen er nå. Gule land har færre enn 20 bekreftede smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene og en andel positive prøver på under 5 prosent.

Overstiger man dette, går man fra gult til rødt nivå.