Gjennomsnitts nordmannen går 17,5 år, vi lærer alt fra diktanalyse til blokkfløyte på grunnskolen. Når man blir eldre og mer reflektert kommer politikk på timeplanen, da lærer man om fagorganisering og får en innføring i de fleste politiske partiene i Norge. Man får et innblikk i hvordan demokratiet funker, og hvordan din stemme er en del av det store bilde.

Når man først skal lære om hvordan demokratiet og lovverket funker, hvorfor er ikke EU og EØS på timeplanen?

EØS påvirker norsk politikk på alt fra samferdsel til asylpolitikk. Det har en enorm innvirkning på folks hverdag. Hvorfor har kunnskapsdepartementet vurdert det til at dette ikke må inn i undervisningen?

Slik som dagens regelverk er kan en enkelt lærer bestemme selv om de vil undervise i EU og EØS. Dette innebærer at det finnes en til to generasjoner som ikke har lært om de 2 folkeavstemningene om EU. Hva hvis det eventuelt skulle bli en tredje? Det hadde vært krise, og vi hadde nok sett veldig dårlig valgdeltagelse, fordi unge har ikke kunnskapen de trenger for å gjøre seg opp en mening. Det burde legges et krav at det ikke er opp til hver enkelt lærer, men at det skal være et mål i læreplanen på lik linje som for eksempel stortingsvalg.

De fleste ungdommer i dag er opptatt av klima, samferdsel og innvandring. Da burde de få lære at vi gjennom EØS-avtalen slipper unna veldig mange klimakutt, i en periode der alle kutt er viktige, at EU gjennom Schengen har en flyktningpolitikk som tvinger familier til å bo i trenge enmannstelt i flyktningleire under en pandemi, og at Norge gir bort råderett over jernbanen vår til EU.

Hvordan skal unge få uttrykke sine meninger om Europeisk politikk når kunnskapen ikke er der? EU må styrkes, ikke strykes!

Mer EU på timeplanen!