Europa går mot en farligere tid. Ikke før Covid-bekymringene har lagt seg opplever vi et økt trusselbilde. Russland har i skrivende stund invadert Ukraina. Folk blir revet ut av sine hjem og tvunget på flukt. Det er nå en reell krig på Europeisk jord. En krig som kommer til å kreve en rekke menneskeliv. I en slik verden er det viktig at vi som bor i demokratiske stater står samlet. EU kan være en del av dette, og det som nå skjer mener jeg aktualiserer EU-debatten igjen.

Alle som har opplevd vanskelige tider vet at om man står sammen med noen man kan stole på så er man sterkere. Vestlige demokratier har gjennom de siste årene opplevd stadig flere angrep fra dem som ønsker mer autoritære styresett. Demokrati er det beste systemet vi har til å sørge for at flest mulig i samfunnet blir sett og hørt. Krefter som arbeider mot dette kan sies å være en trussel mot akkurat dette.

I januar ble Eurobarometeret for 2021 publisert. Barometereret er en undersøkelse blant borgere i EUs medlemsland om hva de mener om ulike tema, hvor fornøyde de er med dagens situasjon, og hva de bekymrer seg for i fremtiden. Resultatene viser et overveldende flertall for en mer aktiv og inkluderende union, og generelt sett svarer europeerne at de gjerne vil ha mer EU enn det er i dag. Disse resultatene er selvsagt meget relevant for den norske EU-debatten.

Våre naboland, Sverige, Danmark og Finland er alle blant EU-landene som er mest fornøyd med å være med i unionen. 76 prosent av befolkningen mener EU er bra for Sverige, mens 9 prosent mener det motsatte. Tilsvarende tall for Danmark og Finland er henholdsvis 75/8 og 65/12. Landene vi best kan sammenligne oss med er altså svært fornøyd med sine medlemskap.

Hvis man ønsker å se på hvordan et medlemskap muligens vil være for Norge, vil det være naturlig å se på hvordan de ulike politikkområdene påvirkes og resultatene av politikken oppfattes i nabolandene. Alle de nordiske landene har en velutviklet velferdsstat, og et nært bånd til EU. Kun Norge mangler stemmerett her fordi vi ikke er medlem.

Eurobarometeret viser at EU betyr noe for innbyggerne på kontinentet vårt. Det er på høy tid at Norge også blir en del av dette. Når verden blir mer urolig er det viktigere enn noensinne at vi europeere står samlet.