Bjørnar Skjæran, leder av Nordland Arbeiderparti, har ikke gitt opp kampen for at de maritime patruljeflyene fortsatt skal ha sin base på Andøya. Skjærran uttalte dette under sin tale på Andenes 1. mai. Det skriver Bladet Vesterålen.

– Grunnlag for å vurdere saken på nytt

– Jeg vet at mange av dere som har møtt fram i dag er skuffet over Arbeiderpartiet, sa Skjærran innledningsvis i sin tale.

Etter talen møtte Skjæran en journalist fra Bladet Vesterålen. Her uttalte han at Andøya-saken har påvirket Nordland Arbeiderparti.

– At Arbeiderpartiet valgte å støtte regjeringas valg om nedleggelse på Andøya er ikke bra for Nordland Arbeiderparti.

Han slo videre fast at Nordland Arbeiderparti vil fortsetter kampen for delt løsning mellom Evenes og Andøya.

 

– Slik jeg ser det er det nå framkommet vesentlige endringer som gir grunnlag for å vurdere saken på nytt, sa Skjærran.

Ønsker omkamp

Representanter fra småpartiene på Stortinget: Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, leverte et felles representantforslag til Stortinget før jul som i realiteten er et krav om en omkamp mellom Evenes og Andøya.

Representanter fra Arbeiderpartiet leverte også et forslag, men dette i dette forslaget ber de regjeringen legge fram oppdaterte tall for utbyggingen på Evenes.

16. mai vil Utenriks- og forsvarskomiteen levere sin innstilling for Stortinget, som skal behandle saken i juni.

Foreslått nedlagt i 1998

Etter det Fremover erfarer vil imidlertid ikke Arbeiderpartiet gå fra forsvarsforliket med Høyre og Fremskrittspartiet fra november i 2016 – der det ble et stort flertall i Stortinget for blant annet en nedleggelse av Andøya flystasjon.

 

Andøya flystasjon har for øvrig vært foreslått nedlagt helt siden i 1998, da Luftforsvaret startet en omfattende omorganisering under navnet «Føniks». På samme tid startet den siste etappen med nedbygging av Evenes flystasjon.

Evenes skal være klar i 2022

Evenes flystasjon ble imidlertid igjen vedtatt bygd opp av regjeringen Stoltenberg i 2012, da Bodø hovedflystasjon ble vedtatt nedlagt og Ørland vedtatt bygd opp som base for det nye kampflyet F-35.

Evenes flystasjon skal stå klar for å ta i mot kampfly på Nato-beredksap fra slutten av 2021, og som hovedbase for de nye maritime patruljeflyene P-8 Poseidon fra 2022.