Høyres medlem i forhandlingsdelegasjonen for å danne ny regjering med Fremskrittspartiet og Venstre, Bent Høie, sier alle de tre regjeringspartiene ble enige om at Evenes skal være base for både kampfly – og for de maritime patruljeflyene som i dag har base på Andøya.

Venstre har tidligere stått hardt på at Andøya skal opprettholdes som base for de maritime patruljeflyene.

Ønsket en delt løsning

Sammen med Kristelig Folkeparti, SV, Senterpartiet og Rødt stemte Venstre for en delt løsning mellom Evenes og Andøya da Stortinget voterte over langtidsplanen for forsvarssektoren i november 2016.

Venstre sto også bak et representantforslag for en ny gjennomgang av grunnlaget for å legge ned Andøya flystasjon. Dette representantforslaget var bakgrunnen for den åpne høringen som ble gjennomført av Stortingets Utenriks- og forsvarskomite tirsdag.

Fikk spørsmål om felles uttalelse

I denne høringen stilte blant andre Martin Kolberg (Ap) spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om bakgrunnen for en uttalelse om Evenes og Andøya fra den nye regjeringen:

«Basert på den pågående eksterne kvalitetssikringen av konseptvalgutredningen av Evenes flystasjon, foreta en oppdatert gjennomgang av grunnlaget for nedleggelsen av Andøya flystasjon og etableringen på Evenes».

Ingen ny utredning

Kolberg lurte på om den nye regjeringen ønsker å vurdere nedleggelsen av Andøya på nytt – noe forsvarsministeren avviste.

Som medlem i forhandlingsutvalget fra Høyre sier Bent Høie følgende om det regjeringspartiene har blitt enige om når det gjelder Evenes og Andøya:

– Det skal ikke noen ny utredning eller andre ny utredninger om basevalget.

Høie sier at det som fortsatt gjelder, og som ble presisert fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen under høringen, er at konseptvalgutredningen skal kvalitetssikres.

Ifølge forsvarsministeren skal denne kvalitetssikringen legges fram i begynnelsen av mars. Konseptvalgutredningen var ferdig i begynnelsen av oktober i fjor.

Vedtaket står seg

– Men, sier Høie, som også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen la vekt på.

– Dersom det avdekkes betydelige avvik fra grunnlaget for å legge ned Andøya, så skal saken vurderes på nytt.

Men Bent Høie bekrefter at det tidligere vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon, som altså Venstre stemte mot, står seg.

Hadde et annet utgangspunkt

Høie sier han oppfattet at det var viktig for Venstre å få denne presiseringen med i grunnlaget for en ny regjering.

– Var venstre fornøyd med denne ordlyden?

– Venstre hadde et annet utgangspunkt enn Høyre og Fremskrittspartiet.

– Det var dette vi ble enige om.

Fremover har tirsdag ettertiddag forsøkt å få en kommentar fra Venstres medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen Abid Raja, men uten å lykkes.