Arbeiderpartiet er nøkkelen til om bremsen skal settes på – eller om Forsvarsbygg får fortsette med å bygge ut for en samling av kampfly og maritime patruljefly på Evenes.

Vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget

Et forsvarsforlik mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet i november 2016 sikret at Evenes skulle bygges opp som enebase for kampfly og maritime patruljefly. Forliket medførte også ennedleggelse av Andøya flystasjon.

Èn forutsetning ble imidlertid lagt til grunn: Det måtte ikke komme vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget, og Arbeiderpartiet påla Regjeringen å informere Stortinget dersom kostnadsrammen ble truet.

En vesentlig endring: – Et synkehull på Evenes

Samme dag som forsvarsforliket ble sikret, startet pekulasjonene rundt merknaden «dersom det fremkommer vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget».

Verken forsvarsminister Ine Eriksen Søreide eller lederen av Stortingets Utenriks- og forsvarskomité Anniken Huitfeldt ønsket å definere «en vesentlig endring».

 

En sentral plassert kilde i Arbeiderpartiet forklarte det imidlertid slik overfor Fremover: Et synkehull på Evenes som det vil koste to milliarder å fylle. Dét vil være en vesentlig endring.

– Ser ut til å bekrefte tallgrunnlaget

Torsdag ble en omfattende konseptvalgutredning, og en ekstern kvalitetssikring av både løsninger og tallgrunnlag for konseptvalgutredningen , lagt fram for Stortinget.

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt sier dette om rapportene:

– Vi merker oss at konseptvalgutredningen, og den eksterne kvalitetssikringen ser ut til å bekrefte tallgrunnlaget som lå til grunn for vedtaket om samling på Evenes.

– Nå skal vi sette oss grundig inn i disse dokumentene. Samtidig har vi også merket oss at oppdatering av det bredere planverket for alliert mottak først vil komme i statsbudsjettet i oktober.