Avinor kritisk til beslutningsprosessen om Evenes: Ber Forsvaret vurdere å overta flyplassen

Avinor mener Stortinget ikke har fått kjennskap til alle utgiftene som kampflybase og en flytting av de maritime patruljeflyene fra Andøya fører med seg.