Avinors saksbehandler er lufthavnsjef på Andøya: – Habilitetsspørsmålet er vurdert

Avinor sier habiliteten til saksbehandler og lufthavnsjefen på Andøya, Jørn Stave, har vært vurdert.