Signerte byggekontrakt for Evenes flystasjon: – Den største enkeltkontrakten inngått på Evenes til nå

Fv: Lena Storjord Tovås, prosjektleder, Hanne Thommassen, kontraktsrådgiver, Jørn Myrlund,
prosjektsjef og John Ommund Syvertsen, utbyggingssjef for nye Evenes Flystasjon. Jomar Ofstad, prosjektleder
og Dag Sundan, prosjekteringsleder i Skanska Husfabrikken AS.

Fv: Lena Storjord Tovås, prosjektleder, Hanne Thommassen, kontraktsrådgiver, Jørn Myrlund, prosjektsjef og John Ommund Syvertsen, utbyggingssjef for nye Evenes Flystasjon. Jomar Ofstad, prosjektleder og Dag Sundan, prosjekteringsleder i Skanska Husfabrikken AS. Foto:

Signerte kontrakt for bygging av tre forlegninger på Evenes flystasjon.

DEL

Kontrakten går til Skanska Husfabrikken AS i Steinkjer. Den gjelder for oppføring av en ny mannskap- og to nye befalsforlegninger på nye Evenes flystasjon. Det skriver Forsvarsbygg i ei pressemelding.

– Dette er den største enkeltkontrakten som er inngått på Evenes til nå i forbindelse med oppbyggingen av flystasjonen, heter det i pressemeldinga.

Soldatene og befalet som skal jobbe på nye Evenes flystasjon kan ta i bruk nye forlegninger sommeren 2021. Innenfor nye Evenes flystasjon er det fra før inngått kontrakt på fornying av eksisterende forlegningsbygg til både befal og mannskaper, heter det videre.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen tok det symbolske første spadetaket for disse forlegningene for vel ett år siden.

– I dag har vi signert en kontrakt som gir helt nye kapasiteter til både soldater og befal på flystasjonen. Dette gir økt kampkraft i regionen da disse byggene, sammen med fornyelsen, gir Forsvaret den kapasiteten de trenger for å ivareta den store oppbemanningen som skal gjøres. Gode bo-fasiliteter er avgjørende for både rekruttering og trivsel hos soldater, spesialister og befal, sier utbyggingssjef John Ommund Syvertsen ifølge pressemeldinga.

Videre går det fram av pressemeldinga at de nye forlegningene som skal bygges er det første oppdraget Skanska Husfabrikken har for Forsvarsbygg.

Fakta

  • Byggherre: Forsvarsbygg
  • Bruker: Luftforsvaret
  • Entreprenør: Skanska Husfabrikken AS, Steinkjer
  • Kontraktssum: 201 millioner kroner inkl. mva
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • To nye befalsforlegninger med til sammen 94 kvarter
  • En ny mannskapsforlegning med 27 rom, hvert rom har seks sengeplasser
  • Størrelse totalt: ca 6800 m2 bygningsmasse
  • Ferdigstillelse: Våren 2021

Kilde: Forsvarsbygg

Artikkeltags