Forventer 515 tilflyttere til regionen: – Dårlig tid til boligbygging

Etableringen av flystasjon på Evenes bringer med seg tilflyttere – og med det også behov for boliger. En ny rapport mener det haster å sette i gang boligbygging i regionen.