Forsvaret og Avinor enige om nytt hangarbygg på Evenes

Turbulensproblemer fikk Avinor til å protestere på plasseringen av en ny hangar for Forsvarets maritime patruljefly på Evenes. Nå skal Avinor og Forsvarsbygg ha blitt enige.