Forsvaret ønsker å overta flyplassen på Evenes

For ett år siden ba Avinor Forsvaret om å ta over driften av flyplassen på Evenes.