På oppdrag for Senterpartiet har Samfunnsøkonomisk Analyse AS gjort en vurdering av kostnadene knyttet til vedtaket om å flytte de maritime patruljeflyene fra Andøya til Evenes flystasjon.

En av kildene, som selskapet har benyttet i sin analyse, er våpentekniker, tillitsvalgt og verneombud Stein Bjørnar Hansen på Andøya flystasjon.

Bekrefter kilde

– Det er riktig. Han er en av dem vi har benyttet, men hovedkildene er offentlig tilgjengelige dokumenter, understreker Bjørn Gran, som er seniorøkonom i Samfunnsøkonomisk analyse.

Gran er medforfatter i rapporten «Analyse av de prissatte virkningene av ny fremskutt kampfly- og overvåkningsbase» som Senterpartiet har bestilt, og som ble lagt frem mandag.

Kunnskap om håndtering av våpen

Gran legger til at de har vært i kontakt med flere, men at Hansen, som tillitsvalgt og verneombud, har anledning til å uttale seg om forhold knyttet til flystasjonen.

Ifølge Gran er Stein Bjørnar Hansen i første rekke brukt for å gi Samfunnsøkonomisk Analyse AS innsikt i hvordan håndtering av våpen foregår.

– Først og fremst for at vi skulle kunne sette oss inn i hvordan en armeringsplattform skal settes opp, og regler knyttet til sikkerhetsavstander, sier Gran.

– Han har vært på begge basene

Men våpentekniker og tillitsvalgt Stein Bjørnar Hansen har ifølge Gran også gitt innspill om Evenes.

– Han har vært på begge basene, sier Gran, som gjentar at hovedkildene i rapporten er offentlig tilgjengelige dokumenter.

– Og vi har gjort våre egne vurderinger ut fra det Hansen har fortalt, legger Gran til.

Ba om møte med departementet

På spørsmål om hvorfor en ansatt og tillitsvalgt på Andøya flystasjon har blitt brukt som kilde, og ikke Forsvarsdepartementet som sitter med detaljkunnskap om både Andøya og Evenes, sier Gran at det ble forsøkt.

– Vi tok kontakt med departementet i mai, men vi fikk ikke møte før i slutten av august – fire dager før rapporten skulle være ferdig.

 

Bjørn Gran vedgår at det hadde vært riktig å oppgi våpentekniker, tillitsvalgt og verneombud Stein Bjørnar Hansen på Andøya flystasjon som kilde i rapporten.

Milliardsprekk vakte oppsikt

Det vakte oppsikt da det på mandag ble kjent at Samfunnsøkonomisk Analyse hadde beregnet kostnadene for en utbygging på Evenes til over 10 milliarder kroner.

Regjeringen har lagt til grunn at en samling av kampfly og maritime patruljefly på Evenes vil koste 3,5 milliarder kroner.

Bjørn Gran sier han hadde regnet med oppmerksomhet rundt rapporten, men ikke i like stor grad som det som viste seg å bli tilfelle.

En mulig konsekvens

Milliardsprekken på Evenes er heller ikke konklusjonen i rapporten, men en mulig konsekvens dersom det skulle vise seg å bli behov for en ny rullebane på Evenes.

Regjeringen vurderte fem ulike alternativer for operasjoner med kampfly og maritime patruljefly i Nord-Norge. Fra enbaseløsninger på Evenes og Andøya, til delte løsninger.

Samfunnsøkonomisk Analyse ble bedt om å vurdere kostnadsforskjellene mellom to av løsningene: En enebase på Evenes og en delt løsning mellom Evenes og Andøya.

– Vi styrer ikke budskapet

– Vår hovedkonklusjon er at kostnadsforskjellen ikke er så stor som regjeringen har vurdert. Våre beregninger viser at det fortsatt er noe lavere kostnader med å samle alt på Evenes, men forskjellen er mindre enn det som har vært beregnet tidligere.

– Dersom man tar hensyn til usikkerheten rundt andre kostnader er det vanskelig å konkludere med at det ene alternativet har lavere kostnader enn det andre.

– Dette betyr at det bør være fagmilitære eller regionaløkonomiske argumenter som begrunner lokaliseringen av henholdsvis overvåkningsbase og fremskutt kampflybase. Vurdering av slike forhold ligger utenfor rammen av dette prosjektet.

– Det har blitt mye fokus rundt eventuelle tilleggskostnader, men det er altså ikke det som er vår hovedkonklusjon.

– Vi har levert en rapport, men vi styrer ikke debatten i etterkant, slutter Bjørn Gran i Samfunnsøkonomisk Analyse AS.

Fremover har forsøkt å få en kommentar fra våpentekniker, tillitsvalgt og verneombud Stein Bjørnar Hansen på Andøya flystasjon, men uten å lykkes.