Stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H) har nå bedt forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) svare på om det er nok plass på Evenes – og om hvor viktig det planlagte luftvernet på Evenes i realiteten er.

Base for kampfly og maritime patruljefly

Hårek Elvenes fra Akershus, opprinnelig fra Sortland i Vesterålen, er stortingsrepresentant for Høyre, og medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomite.

Elvenes er nå saksordfører for behandlingen av to representantforslag til utenriks- og forsvarskomiteen knyttet til etableringen av Evenes flystasjon som kampflybase – og som base for de nye maritime patruljeflyene P8 Poseidon.

Ministeren måtte svare

16. januar var det en åpen høring i komiteen knyttet til representantforslagene som var stilt av representanter fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Kristelig Folkeparti – og Venstre.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen var blant de som måtte møte til høringen – og svare på spørsmål fra komiteen.

– Det er gode spørsmål

Hårek Elvenes mener likevel det er på sin plass å følge opp med nye spørsmål til forsvarsministeren.

– Både før og etter høringen har det kommet spørsmål knyttet til Evenes og flyttingen av de maritime patruljeflyene, forklarer Elvenes overfor Fremover.

– Det er gode spørsmål som fortjener å bli besvart, legger han til.

Begrenset plass på Evenes

Av spørsmål som Elvenes nå ber forsvarsminister Frank Bakke-Jensen svare på er påstander om drivstoffkapasitet, og om plassbegrensninger som gjør at kapasiteten for alliert mottak på Evenes er svært begrenset (ekstern lenke).

– Det fremstår som uklart om argumentene stemmer, om det eventuelt er tatt høyde for forbedringer eller tiltak i grunnlaget for vedtaket, og til slutt om det vil være nødvendig kapasitet til å ta i mot allierte forsterkninger på Evenes. Det er ett av de skriftlige spørsmålene Elvenes har stilt forsvarsministeren.

Utredning holdes hemmelig

I oktober leverte Forsvarsbygg sin konseptvalgutredning til Forsvarsdepartementet.

Denne utredningen beskriver utbyggingen på Evenes i detalj, og med kostnader knyttet til de ulike enkeltprosjektene.

Så langt har ikke departementet ville offentliggjøre konseptvalgutredningen. Forklaringen har vært at dokumentet beskriver detaljer som er unntatt offentlighet. Drivstoffanlegget på Evenes er noe av det nettopp konseptvalgutredningen beskriver.

Luftvern i fredstid

Hårek Elvenes ber også forsvarsministeren redegjøre for de operative betraktningene rundt luftvern (ekstern lenke) på Evenes etter at generalmajor Odd-Harald Hagen, sjef Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet, svarte følgende på behovet om luftvern: I en fredssituasjon isolert sett kan man argumentere for at man ikke trenger luftvern.

Elvenes viser til at det samtidig blir referert til økonomiske betraktninger og en basevurdering og en konseptvalgutredning som ennå ikke er fullført.

– Det kan derfor fremstå som om de operative vurderingene som lå til grunn for enebase Evenes, ikke har vært tungtveiende, skriver Elvenes i sitt spørsmål til forsvarsministeren.

Best mulig belyst

Til Fremover sier Hårek Elvenes at det ikke ligger noen dramatatikk bak spørsmålene.

– Nei. Som stortingsrepresentant står jeg fritt til å stille ministeren spørsmål, og som saksordfører har jeg interesse av at saken blir best mulig belyst.

– Vi lever tross alt i et demokrati, og jeg ser ikke noe problem med at det stilles spørsmål – og at det blir gitt svar.

Til Stortinget 9. april

Ifølge Elvenes vil komitebehandlingen starte for fullt når den eksterne kvalitetssikringen av konseptvalgutredningen blir levert Stortinget 9. april.

Les også

Forsvarsministeren: – Det er en grunn til at vi valgte Evenes

– Å gjøre noe før den tid ville være uaktuelt, og det er bred enighet i komiteen om å gjøre det på denne måten.

Hårek Elvenes regner med at komiteen er ferdig med sitt arbeid i løpet av april.

– Deretter skal saken debatteres i Stortinget.