I 2022 kommer de første nye maritime patruljeflyene som Norge har bestilt fem stykker av. P8 Poseidon får sin base på Evenes, og skal avløse de aldrende Orion-flyene som i dag har base på Andøya, samt DA-20 Jet Falcon som har sin base på Gardermoen.

De neste årene skal det investeres til sammen over fire milliarder kroner på Evenes flystasjon. Hangarer og anlegg for de maritime patruljeflyene er det største enkeltprosjektet for utbyggingen på Evenes, som i tillegg vil innbefatte bygg og anlegg for kampflyene F-35, nærforsvar og sikring, samt luftvern. Hangaren har en kostnad på i overkant av én milliard kroner.

Ekstern kvalitetssikring

Ifølge Forsvarsbygg er prosjektet med å bygge hangaranleggene for de maritime patruljefleyene i rute.

– Planleggingen av dette prosjektet er i rute, og 1. oktober overleverte vi forprosjektet til Forsvarsdepartementet, heter det på Forsvarsbyggs hjemmesider.

25. oktober ble det gjennomført oppstartsmøtet for del to av ekstern kvalitetssikring.

Oppdraget er gitt til Atkins Norway og Oslo Economics, som også gjennomførte del én av den eksterne kvalitetssikringen for hele utbyggingen på Evenes.

Les også:

Ifølge Forsvarsbygg planlegger Atkins Norway og Oslo Economics å levere sin rapport innen utgangen av januar 2019.

Må godkjennes før sommeren

– Tidsplanen for prosjektet for de nye maritime patruljeflyene er stram, og for at Forsvarsbygg skal få på plass nødvendig eiendom, bygg og anlegg og infrastruktur til 1. august 2022, må forprosjektet godkjennes av Stortinget juni 2019, heter det på Forsvarsbygg hjemmeside.

Les også:

Innen utgangen av første kvartal i 2023 skal det være klart for full drift med de maritime patruljeflyene (MPA) ut fra Evenes.

Fremtidige utvidelser

– Det som nå planlegges bygget skal dekke de nasjonale MPA-behovene på Evenes, og består av kontor- og administrasjonsfasiliteter for 333 skvadronen og vedlikeholdsskvadronen, to vedlikeholdshangarer, én vaskehall og cirka 60.000 kvadratmeter flyoperative flater, forteller John Ommund Syvertsen, utbyggingssjef for nye Evenes flystasjon.

Les også:

Videre sier han at det gjennom arbeidet med konseptvalgutredningen for Evenes flystasjon, som også er et oppdrag til Forsvarsbygg, så ble det også sett på muligheten for fremtidige utvidelser av kapasitetene på flystasjonen dersom det blir behov for det.