Ordren er gitt: – Bygg opp Evenes!

Nå er ordren gitt om å bygge ut Evenes flystasjon.

Nå er ordren gitt om å bygge ut Evenes flystasjon. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Tirsdag kom brevet mange har ventet på.

DEL

Nå har forsvarssjefen fått ordre om å bygge opp Evenes som base for nye maritime patruljefly og som framskutt base for Norges nye kampfly F-35.

Maritime patruljefly og kampfly

Et såkalt iverksettingsbrev er første skritt på veien til investeringer på rundt 3,5 milliarder kroner på Evenes etter at Stortinget i november vedtok å flytte de maritime patruljeflyene fra Andøya til Evenes. I tillegg til maritime patruljefly skal også kampflyene flyttes fra Bodø til Evenes når dagens F-16 jagerfly fases ut.

Overtar for Bodø senest i 2022

De første av de nye kampflyene skal etter planen komme til Norge høsten 2017. Først kommer tre fly, deretter skal det komme seks fly hvert år fram til 48 fly som skal stasjoneres i Norge er levert.

Evenes skal etter planen overta NATO-beredskapen for Bodø i løpet av 2021–2022.

I iverksettingsbrevet fra Forsvarsdepartementet er forsvarssjefen også gitt i oppdrag å etablere en luftvernstridsgruppe på Evenes. Denne skal være klar i 2021, altså før kampflyene ankommer.

Legger ned Andøya flystasjon

Dagens maritime patruljefly P-3 Orion skal være på Andøya fram til de gamle flyene fases ut og erstattes med nye P-8 Poseidon maritime patruljefly.

De gamle P-3 Orion-flyene skal fases ut og Andøya flystasjon legges ned.

De gamle P-3 Orion-flyene skal fases ut og Andøya flystasjon legges ned. Foto:

Forsvarsdepartementet ber allerede nå forsvarssjefen om å starte forberedelsene med å flytte 333-skvadronen på Andøya til den nye hovedbasen for maritime patruljefly på Evenes. Når P-3 Orion utfases skal Andøya flystasjon legges ned, heter det i iverksettingsbrevet fra departementet.

P-8 Poseidon er flyet som skal erstatte dagens maritime patruljefly P-3 orion. De nye maritime patruljeflyene skal ha base på Evenes.

P-8 Poseidon er flyet som skal erstatte dagens maritime patruljefly P-3 orion. De nye maritime patruljeflyene skal ha base på Evenes. Foto:

Forsvarssjefen er også bedt om å forberede Evenes som base for allierte.

Helikoptrene blir på Bardufoss

I brevet fra departementet til forsvarssjefen heter det også at fordelingen med ni helikoptre på Bardufoss og ni helikoptre på Rygge skal videreføres inntil resultatet fra Landmaktstudien er klart, men at forberedelsen med å legge ned 139 Luftving på Bardufoss skal starte allerede nå.

Forsvarssjefen: – Jeg er meget fornøyd 

Luftforsvarets seleksjonsflyging skal videreføres ved Luftforsvarets flygerskole på Bardufoss flystasjon, men Forsvaret skal innen utgangen av 2018 utrede om videre seleksjonsflyging kan gjennomføres gjennom sivil-militært eller gjennom et flernasjonalt samarbeid.

En marsjordre til forsvarssjefen

Iverksettingsbrevet fra Forsvarsdepartementet til forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen er på godt norsk en marsjordre etter Stortingets vedtak om langtidsplanen for forsvarssektoren.

Nå skal Evenes testes som «ubåt-base» 

Nå vil forsvarssjefen og hans stab mer detaljert beskrive hvordan Stortingets vedtak skal gjennomføres for de ulike forsvarsgrenene gjennom en virksomhetsplan. Denne er ventet levert i løpet av januar.

Artikkeltags