Sjefen for utbyggingen av kampflybasen på Evenes, Olaf Dobloug i Forsvarsbygg, sier Forsvarsbygg er i rute med prosjektet for å klargjøre Evenes for mottak av kampflyet F-35 og de nye maritime patruljeflyene P-8 Poseidon.

Forsvarsbygg utreder nå ulike alternativer for plassering av hangar for de maritime patruljeflyene, og for hvilke av de eksisterende sheltrene som skal brukes for kampflyene som skal ha fast base på Evenes.

– Som jeg har sagt tidligere har vi veldig dårlig tid. Prosjektet har en stram framdrift fram til F-35 kommer i 2021 og 2022.

– Jeg mener at vi ikke har tid til å vente på noen ny utredning, sier Dobloug.

 

– Men vi tilpasser oss selvsagt det departementet ber oss om å gjøre, slutter han.