Avinor om ny hangar på Evenes: – Sikkerheten ivaretatt

Den oransje bygningen oppe til høyre i bildet er hangaren slik den var planlagt bygd. Nå er Forsvarsbygg, Forsvaret og Avinor enige om at hangaren skal flyttes.

Den oransje bygningen oppe til høyre i bildet er hangaren slik den var planlagt bygd. Nå er Forsvarsbygg, Forsvaret og Avinor enige om at hangaren skal flyttes. Foto:

DEL

Under overskriften: Enighet om en sikker og god hangarplassering på Evenes har Forsvarsbygg, Avinor og Forsvaret sendt ut en felles pressemelding om et de har blitt enige om hvor de nye hangaren skal plasseres på Evenes.

Fremover kunne onsdag fortelle om at de tre aktørene har blitt enige, og at den nye hangaren for de maritime patruljeflyene P-8A Poseidon blir lengre sør-vest for rullebanen enn det opprinnelige forslaget.

– Avinor, Forsvaret og Forsvarsbygg har kommet frem til en omforent løsning for plassering av hangarbygget til de maritime overvåkningsflyene P8 som skal operere fra Evenes. Løsningen ivaretar partenes interesser på en god måte. Nå starter jobben med videre detaljprosjektering av den nye plasseringen for hangaren. Plasseringen er i det samme området som tidligere; sør-vest for rullebanen. Avinor har sendt søknad om endelig godkjenning til Luftfartstilsynet, står det å lese i pressemeldingen som ble sendt ut torsdag ettermiddag.

– Det har vært et omfattende og nært samarbeid mellom fagfolkene i Forsvarsbygg og Avinor samt Forsvaret de siste ukene. De har jobbet sammen med spesialister på fagområdet og kommet frem til en god løsning, sier sjef for nasjonale lufthavner i Avinor, Knut Holen.

Videre står det at byggingen av den nye hangaren ikke forventes å gi noen endringer for regulariteten til den sivile luftfarten, og flysikkerheten på Harstad/Narvik lufthavn Evenes blir ivaretatt.

Ser frem til fortsettelsen

Også Forsvarsbygg skal ifølge pressemeldingen være fornøyd:
– Med et godt samarbeid den siste tiden, har prosjektledelsen i Forsvarsbygg hatt god tro på resultater.

­– Vi er noen måneder forsinket i prosjekteringen. I løpet av de nærmeste ukene vil det bli gjennomført nye usikkerhetsanalyser på både kost og tid for å forsikre oss om rammene i prosjektet, sier utbyggingssjef John Ommund Syvertsen i Forsvarsbygg.

Artikkeltags