Etablerer luftvern på Evenes: Skal stå klart neste sommer

Bildet viser luftvernsystemet NASAMS II, et system som betegnes for et luftvern for nærforsvar. Systemet som skal etableres på Evenes er NASAMS III.

Bildet viser luftvernsystemet NASAMS II, et system som betegnes for et luftvern for nærforsvar. Systemet som skal etableres på Evenes er NASAMS III. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Allerede neste år håper Forsvarsbygg at all nødvendig bygningsmasse skal være klar for etableringen av luftvern på Evenes flystasjon.

Skal beskytte Ofoten

Det er to typer luftvern som skal etableres på Evenes. Et luftvern for nærforsvar av Evenes flytasjon, Ramsund orlogsstasjon, samt innsettingsområder for allierte styrker i Ofoten. Dette systemet blir det samme som i dag er på Ørland hovedflystasjon, Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS).

Med tiden skal det også etableres et langtrekkende luftvernsystem på Evenes. Hvilken type dette blir er ennå ikke avgjort.

Oppstart til sommeren

Forsvarsbygg melder på ine hjemmesider at det planlegges en fornyelse av bygningsmassen på Evenes som i sin tid ble bygd i forbindelse med et eldre luftvernsystem på Evenes, NOAH, på midten av 80-tallet.

Les også:

– Vi har overlevert forprosjektet til Forsvarsdepartementet for videre behandling og godkjenning. Målsettingen er å kunne starte de første arbeidene på kontorbygg, ekserserhall og verksted allerede til sommeren, melder utbyggingssjef for Evenes John Ommund Syvertsen i pressemeldingen.

Underlagt Ørland

Det norskutviklede luftvernsystemet NOAH forsvarte Evenes flystasjon på slutten av 1980-tallet og fram til flystasjonen ble nedlagt i 1994. Luftvernartilleribataljonens motto var «Vern om Ofoten».

Luftvernbatteriet som etableres på Evenes vil være underlagt bataljonsledelsen på Ørland, hvor de øvrige to luftvernbatteriene har sin hjemmebase. Avdelingen vil bestå av vernepliktige mannskaper, spesialistbefal og offiserer, heter det fra Forsvarsbygg.

Målsetningen til Forsvaret er at luftvernbatteriet med både materiell og personell skal være på plass på Evenes neste sommer.

Artikkeltags