Arbeiderpartiets gruppemøte på Stortinget har nå konkludert med at de ikke vil støtte en omkamp mellom Evenes og Andøya, slik som Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Kristelig Folkeparti ba om i et representantforslag i Stortinget før jul.

Har satt endelig strek

Fremover har nå fått bekreftet at stortingsgruppen har bestemt seg.

– Arbeiderpartiet har satt endelig strek. Både kampflyene og de nye maritime patruljeflyene P-8 Poseidon blir stasjonert på Evenes, sier en kilde i Arbeiderpartiet til Fremover.

Det er ventet at Arbeiderpartiet om kort tid vil komme med en offisiell uttalelse om stortingsgruppens beslutning om at spørsmålet om omkamp er lagt død.

Til debatt i Stortinget

Utenriks- og forsvarskomiteen skal gi sin uttalelse knyttet til representantforslag fra de nevnte småpartiene, i tillegg til et eget representantforslag fra Arbeiderpartiet.

Representantforslaget fra Arbeiderpartiet har regjeringen allerede svart ut med den eksterne kvalitetssikringen på tallgrunnlaget og løsninger fra Forsvarsdepartementet.

 

Uttalelsen fra komiteen skal være klar 16. mai, og skal debatteres i Stortinget i begynnelsen av juni.

Kunne ført til stans i arbeidet

Evenes flystasjon skal stå klar til å operere de nye F-35 fra 2021, og som base for de nye maritime patruljeflyene fra 2022.

En ny utredning om delt løsning mellom Evenes og Andøya kunne ført til stans i arbeidet med å forberede Evenes for de maritime patruljeflyene – også for en rekke støttefunksjoner knyttet til den framskutte operasjonsbase for kampfly.