Forsvarsbygg har nå levert fra seg anbefalingen fra en såkalt alternativstudie for utbyggingen av kampflybasen og basen for de maritime patruljeflyene på Evenes.

Innenfor kostnadsrammen

– Vi har levert i henhold til plan, og vi har løst de behovene som Forsvaret og Forsvarsdepartementet har beskrevet innenfor kostnadsrammen.

Les også: Tilbake til den «kalde krigen»

Det sier sjefen for utbyggingen på Evenes, Olaf Dobloug i Forsvarsbygg om alternativstudien som nettopp er ferdigstilt og levert Forsvarsdepartementet.

Spådde solid kostnadssprekk

I tiden før årets stortingsvalg framkom det påstander om at utbyggingen på Evenes ville sprekke med flere milliarder kroner.

Få dager før valget kom også Senterpartiets egen rapport om flyttingen av de maritime patruljeflyene fra Andøya til Evenes.

 

Rapporten konkluderte med at flyttingen og utbyggingen på Evenes kunne komme på 10 milliarder kroner – ikke 3,5 milliarder kroner som forutsatt da Stortinget i november besluttet nedleggelsen av Andøya flystasjon.

Konflikt med Avinor

Det ble også hevdet at det var en konflikt mellom Forsvarsbygg og Avinor i forbindelse med byggingen av hangar for de nye maritime patruljeflyene.

 

Den påståtte konflikten ble imidlertid tilbakevist av både Forsvarsbygg og av lufthavnsjefen på Evenes Anne Britt Bekken.

Hangar for de nye maritime patruljeflyene

Olaf Dobloug sier til Fremover at alternativstudien for Evenes ble levert Forsvarsdepartementet i månedsskiftet september-oktober.

Alternativstudien tar blant annet for seg byggingen av hangar for de maritime patruljeflyene P-8 Poseidon, som skal erstatte dagens gamle P-3 Orion.

 

Studien beskriver også hvilke sheltere som skal benyttes av de tre F-35 kampflyene som skal stå i døgnkontinuerlig beredskap på Evenes.

Totale kostnader på 4,1 milliarder kroner

Men dette er bare en liten del av det som skal bygges ut på Evenes.

Totalt skal det bygges for 3,5 milliarder kroner, og det skal brukes 600 millioner kroner på oppgradering av eksisterende bygningsmasse.

 

De totale kostnadene for etableringen av kampflybasen, og basen for de maritime patruljeflyene på Evenes, er nå på 4,1 milliarder kroner. Det er 100 millioner kroner mindre enn det som er tidligere anslått fra departementet.

Følsomme forsvarsopplysninger

Olaf Dobloug ønsker ikke å gå ut med hvilket av de seks alternativene for bygging av hangar for P-8 Poseidon som Forsvarsbygg nå anbefaler.

– Vi har levert en rapport etter oppdrag fra departementet. Det er departementet som eventuelt får fortelle hvilke løsninger som er anbefalt, sier Dobloug.

Han legger til at alternativstudien, fordi den inneholder følsomme forsvarsopplysninger, som helhet er stemplet begrenset.

Hovedporten kan bli flyttet

Alternativstudien for Evenes er basert på en såkalt mulighetsstudie. Her var det skissert ulike løsninger for blant annet ny hovedport for kampflybasen.

 

En avklaring rundt dette var blant annet årsaken til at deler av reguleringsplanen for Hålogalandsveien ble tatt ut i påvente av hvilke behov Forsvaret så for seg i grenselinjen mellom Forsvarets eiendom og der ny E10 skulle bygges.

Bygger eget maritimt operasjonssenter

Inne på flystasjonen skal det også bygges en hundekennel – blant annet – som i de første

kostnadsberegningene var anslått å koste 11 millioner kroner.

 

Det skal også bygges et eget operasjonssenter for de maritime operasjonene, en såkalt MAOC (Maritime Analysis and Operation Centre).

Operasjonene med kampflyet F-35 på fast Nato-beredskap fra Evenes skal etter planen skje fra årsskiftet 2022, mens de nye maritime patruljeflyene skal fases inn i løpet av 2022.