Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen feide all tvil til side etter at det sist uke ble holdt en åpen høring om Evenes og Andøya i Stortingets Utenriks- og forsvarskomite. Militærfaglig bekrefter forsvarssjefen at han er tilfreds med at Forsvarets kampfly og maritime patruljefly samles på Evenes.

– Jeg trenger ikke mer enn en base

Det kom fram i en spørsmålsrunde etter forsvarssjefens årlige tale i Oslo Militære Samfund sist mandag.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fikk spørsmål om han var tilfreds med at basen for de maritime patruljeflyene blir flyttet fra Andøya til Evenes.

– Jeg er tilfreds med å være på Evenes med alt det som er av luftaktivitet i nord. Jeg trenger ikke mer enn en base i fredstid. Jeg har ikke råd til å drifte mer enn en basen fredstid.

 

– En delt løsning ville kostet meg mange hundre millioner mer i drift, og det var det siste jeg ønsket meg, svarte forsvarssjefen.

Krever 33 ulike tiltak

Haakon Bruun-Hanssen opplyste også at langtidsplanen legger opp til en omfattende modernisering og omstilling i Forsvaret.

– I alt 25 enkelttiltak skal bidra til å styrke Forsvarets operative evne, kampkraft og bærekraft. Landmaktproposisjonen vil øke listen med enkelttiltak til cirka 33.

 

– Jeg avventer ytterligere føringer fra Forsvarsdepartementet i forhold til hvordan forliket på Stortinget skal finansieres og løses, sa forsvarssjefen, som også trakk fram noen risikoer knyttet til  Landmaktproposisjonen.

Ubalanse mellom oppgaver og ressurser

Forliket på Stortinget knyttet til utviklingen av landmakten øker Forsvarets driftskostnader med flere hundre millioner årlig. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen forutsetter at kostnadene dekkes utenom midlene som var satt av til langtidsplanen for forsvarsslktoren, som Stortinget vedtak før sommeren.

Les også

Forsvarsministeren: – Det er en grunn til at vi valgte Evenes

 

– Alternativet vil være en betydelig ubalanse mellom oppgaver og ressurser, som kun kan håndteres ved å stanse høyere prioriterte tiltak fra den vedtatte langtidsplanen.

Nye patruljefly fra 2021

Norge har bestilt fem nye maritime patruljefly fra US Navy. De nye flyene vil bli overtatt mellom i perioden fra 2021 og 2023, og skal stasjoneres på Evenes.

 

Arbeidet med å bygge blant annet en ny hangar for disse flyene er i gang, og arbeidet med å bygge hangaren skal etter planen starte neste år.