Evenes kommune har trolig landets modigste ordfører i Terje Bartholsen (Ap). Han har satset høyt og tviholder på sin strategi: Hvis Evenes skal få vekst i antall innbyggere, må innflyttere finne hus å flytte inn i. Det er mangelvare i Evenes, for å si det forsiktig.

Steg for steg, stein for stein har Bartholsen bygget en kommune som nå er mer rigget for vekst enn den har vært på mange tiår. Ved å kjøpe tomter, klargjøre for boligbygging og ta risikoen for utbyggere som bygger moderne og attraktive boliger. En risiko staten egentlig burde tatt. Til nå har kommunen bare fått ni millioner kroner i omstillingsmidler. For en kommune som skal ta imot nær 1.000 nye ansatte og soldater på få år, burde den potten vært mangedoblet.

Evenes er i ferd med å lykkes, man er ikke helt i mål. På valgdebatten i Evenes før valget ble det tydelig at den dristige strategien også er den som nå deler kommunestyret i to. På motsatt side av Bartholsens Ap, Sp og SV finner vi Høyre og Evenes Tverrpolitiske liste. De har til nå stilt seg bak Bartholsens plan for å sikre vekst, men nå er det nok. Høyres Jardar Jensen frykter at Evenes vil havne på Robek før det har gått et år hvis man ikke slutter å bære risikoen for utbygging. Jensen mener kommunen nå må ta steget tilbake og la kommersielle aktører ta ansvaret.

Den strategien er fjern for Bartholsen. Han klarer ikke å sitte stille og vente på at utbyggere skal komme til bordet. Da vil kommunen miste momentum og i verste fall skremme vekk utbyggere. Bartholsen har rett i at farten må holdes oppe og at kommunen må satse.

Det kommer kommunen til å vinne på. Grunnen er enkel og argumentet logisk: Finnes det ikke boliger å flytte til i kommunen, vil ingen heller kunne flytte til kommunen.

I en fjord på Vestlandet ble en risikovillig investor som ville satse på turisme spurt om hvilken attraksjon han ville begynne med: Tenkte han gondol, kanskje? Eller hva med fjordcruise med RIB? Eller en spektakulær restaurant under havoverflaten?

«Nei», svarte investoren.

«Vi må begynne med hotellet. Får vi senger å sove i, kommer turistene. Og kommer turistene, kommer attraksjonene».

Slik ble det. Og slik kan det bli i Evenes. Om husene kommer, kommer innbyggerne. Og kommer innbyggerne, vokser tilbudene og kommunene. Men det må flere hus til folkan. Og da må kommunen gå all in også i neste periode, og følge strategien Bartholsen har lagt.