Sa opp jobben på Andøya for å hjelpe Evenes: Beate slutter som prosjektleder

Beate Stellander, vekstkoordinator i Evenes

Beate Stellander, vekstkoordinator i Evenes Foto:

Usikkerhet om prosjektmidler er årsaken til at vekstkoordinator Beate Stellander slutter etter ett og et halvt år i Evenes.

DEL

I 2018 sa Beate Stellander opp jobben på på Andøya flystasjon for å hjelpe Evenes som vertskommune for Forsvaret. Nå har hun sagt opp jobben i Evenes for å starte i ny jobb i Sortland kommune. Som seksjonsleder for plan og miljø.

Ikke helt uten dramatikk

Og det er ikke helt uten dramatikk at Stellander slutter som prosjektleder og vekstkoordinator i Evenes kommune.

– Stillingen i Evenes er en treårig prosjektstilling. Nå har jeg fått fast jobb. Jeg har trivdes, men jeg ser at muligheten for å få gjennomført oppgavene jeg er satt til er begrenset, sier Stellander.

Årsaken forklarer hun med at statlige og fylkeskommunale midler til gjennomføring av prosjekter i Evenes har uteblitt.

Les også:

Stillingen som vekstkoordinator og prosjektleder har kommunen selv finansiert. Det er midler til prosjekter samt stillinger som skal gjøre kommunen i stand til å bli et godt vertskap for Forsvaret som har uteblitt.

Avslag fra Nordland fylkeskommune

– Vi søkte forrige uke Kommunal og moderniseringsdepartementet om elleve millioner kroner for å få gjennomført jobben som skal gjøres.

Les også:

– Vi har også, i to omganger, søkt Fylkesmannen om skjønnsmidler. Første gang i 2018. Sist i januar i år. Vi har fått avslag på begge disse, sier Stellander.

I beste fall kan Evenes håpe å få innvilget det omsøkte beløpet fra departementet før sommeren.

Selv ser hun få muligheter for å få gjennomført prosjektene som er planlagt innen prosjektlederstillingen hun er ansatt i løper ut.

– Det er store oppgaver.

Avventer svar fra departementet

– Beate har gjort en kjempejobb for oss, og jeg beklager at hun slutter. Samtidig har jeg respekt for avgjørelsen, og ønsker henne lykke til i ny jobb, sier rådmann Rolf Lossius i Evenes.

Rådmannen sier han vil avvente svaret fra departementet på søknaden om prosjektmidler før han vurderer om kommunen skal søke etter en erstatter for Stellander.

– Vi er lovd svar fra departementet før sommeren. Når vi får svar, må vi vurdere den totale ressursbruken ut fra de utfordringene vi har i prosjektet, og hvilke stillinger vi har bruk for, sier Lossius til Fremover.

Artikkeltags