Ønsker å bruke gammelskolen i Bogen

Det bygges ny skole i Evenes, og i januar starter arbeidet med å fjerne dagens svømmebasseng og gymsal.