Evenes-bjørnen er en av 15 bjørner som er død hittil i år

Det er registrert femten døde bjørner Norge i 2019. Dette inkluderer skadefelling, lisensfelling og individer som er døde av andre årsaker.