Kommunestyret godkjenner valget i Evenes

Av

Kommunestyret i Evenes godkjenner årets valg til selv om det ble funnet minst 26 avvik i etterkant. De mener feilene ikke har påvirket mandatfordelingen.

DEL

Et flertall på 13 av kommunestyrets medlemmer stemte for å godkjente valget under det første konstituerende møte tirsdag.

Nordlandskommunen Evenes ble satt ettertrykkelig på kartet etter årets kommunestyre- og fylkestingsvalg. En rekke feil og avvik, inkludert tolv stemmer uten offentlig stempel og elleve stemmer flere enn det var kryss i manntallet, ble avdekket i kjølvannet av valget.

Det nye kommunestyret i kommunen valgte tirsdag likevel å godkjenne valget til tross for at kommunens valgstyre opprinnelig hadde innstilt på at valget måtte underkjennes. Siden innstillingen har imidlertid et flertall av valgstyret, inkludert ordfører Sisilja Viksund (H), snudd i saken.

- Det har vært gjort mange feil

Viksund uttalte at hun og et flertall av valgstyret endret mening etter at Valgdirektoratet gjorde oppmerksom på at de ikke hadde hjemmel til å underkjenne valget. Dette fordi feilene og avvikene ikke har ført til endring i mandatfordelingen eller ikke har vært mulig å rette opp.

– Det har vært gjort mange feil, og det har vært tydelig at administrasjonen ikke har hatt gode nok kunnskaper om datasystemet vi bruker under valget. Men det er ingen ting som tyder på at noe er gjort med viten og vilje, og det er ingen spor av juks, uttalte Viksund.

LES OGSÅ:

Hun - og representantene som tok ordet underveis i kommunestyrets møte - var tydelig preget over alle feilene under årets valg.

- Tillit får vi ikke automatisk. Den må bygges over tid, sa Viksund, som erkjente at tilliten til valgprosessen i Evenes hadde fått seg et skudd for baugen.

- Men jeg er stolt over at resultatet er det samme, og alle kan stole på at valget ikke er påvirket.

Viksund varslet at valget i Evenes nå skal evalueres og at en nødvendig opprydding skal skje.

- Vi skal aldri komme i en sånn situasjon igjen. Dette har satt Evenes på kartet på en måte jeg ikke ville at vi skulle..

- En trist dag

Jardar Jensen (H) sa at dagen i dag var en trist dag for Evenes. Både fordi dette var Sisilja Viksunds siste dag som ordfører, men selvsagt også fordi kommunestyremøtet måtte åpnes med en debatt om hvorvidt valgresultatet kunne godkjennes eller ikke.

- Valget har svekket tilliten til at vi kan gjennomfører et valg på riktig måte i Evenes. Når det er sagt vil jeg takke stemmestyrene og de som har telt og telt i dagene etter valget. Det står respekt av den jobben som er gjort.

LES OGSÅ:

Artikkeltags