Fra 25. mars skal Widerøe starte opp igjen ettermiddagsruta mellom Evenes og Bodø.

Klaget etter kutt

Det er samferdselsdepartementet som melder dette etter at fylket tok opp tilbudet på strekningen før jul. Det etter at tilbudet ble kuttet til to daglige ruter mellom Evenes og fylkeshovedstaden i høst.

- Etter dialog med Widerøe har Samferdselsdepartementet blitt informert om at Widerøe planlegger å starte opp en ettermiddagsflyvning i begge retninger på strekningen Evenes-Bodø fra 25. mars 2018. Dette er besluttet etter at Widerøe har vært i dialog med Nordland fylkeskommune om tilbringertransporten til flyvningene. Avgangen fra Evenes er planlagt kl. 17.00, mens avgangen fra Bodø er planlagt kl. 18.00 med landing i Evenes kl. 18.40.

Selger billetter

- Billettsalget for disse flyvningene er allerede i gang. Det vil da være tre daglige rundturer på strekningen Evenes-Bodø fra 25. mars, skriver departementet til fylket og Narvik og Harstad kommuner.