Et slagkraftig forsvar på Evenes

BASEVALG: Det er mulig å legge begge basene til Andøya, til Evenes eller dele funksjonene mellom Evenes og Andøya. De har utredet hva som da praktisk må gjøres og hva det vil koste, skriver artikkelforfatterne.Arkivfoto

BASEVALG: Det er mulig å legge begge basene til Andøya, til Evenes eller dele funksjonene mellom Evenes og Andøya. De har utredet hva som da praktisk må gjøres og hva det vil koste, skriver artikkelforfatterne.Arkivfoto

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

En base for nye kampfly og nye maritime overvåkningsfly er det beste både for forsvarsevnen og forsvarsøkonomien

DEL

Det er interessant at det stilles spørsmål ved om ordførerne i Ofoten mener en base for kampfly og maritime overvåkningsfly vil medføre en styrking av forsvaret i Nord-Norge. Svaret er et rungende ja, ikke bare for Nord-Norge, men også for Norge og NATO.

Hvordan kan vi si at det både er bedre for forsvarsevnen, billigere og at det er plass på Evenes? Svaret er så enkelt som at vi bygger på forsvarets egne vurderinger synliggjort gjennom forsvarssjefens fagmilitære råd. Han er tydelig på at forsvaret må moderniseres og at det må investeres i nye våpenplattformer.

Ikke gå glipp av nyheter! Få tilgang på Fremover+ her.

Fra Haakon Bruun - Hanssens fagmilitære råd s. 22:

Fremtidens forsvar må ha evne til å oppsøke angriperen og kunne ramme denne. En slik evne må omfatte:

1. Evne til å ramme med presisjonsvåpen med høy effekt på kort, mellom lang og lang avstand. Dette forutsetter systemer som leverer presise måldata.

2. Evne til å beskytte kritiske kapasiteter og infrastruktur mot sabotasje og langtrekkende presisjonsild.

3. Tilstrekkelig antall soldater som motvekt mot bla såkalt hybrid krigføringsmetoder.

På den bakgrunn må det prioriteres bedre utnyttelse av F-35, investeringer i kapasiteter for overvåkning og etterretning, presisjonsleverte våpen samt luftvern.

Med bakgrunn i dette fagmilitære rådet har regjeringen og forsvarsdepartementet utredet og anbefalt en samling av to luftforsvarsbaser til et geografisk sted, Evenes. De to basene er framskutt base for våre nye kampfly, og base for nye maritime overvåkningsfly når disse skal anskaffes etter at levetiden til Orion er ute. Det er mulig å legge begge basene til Andøya, til Evenes eller dele funksjonene mellom Evenes og Andøya. De har utredet hva som da praktisk må gjøres og hva det vil koste. Forsvarsdepartementet med hjelp av PWC har beregnet at en løsning med alt på Andøya blir for dyr. Den rimeligste løsningen for samling på Andøya medfører et investeringsbehov på omlag 8,7 mrd kroner. Dette er omlag 5,2 mrd. kroner mer enn for en samling på Evenes som er beregnet til 3,5 mrd. kroner. De har også beskrevet og kostnadsberegnet en løsning der framskutt kampflybase legges til Evenes og de nye maritime overvåkningsflyene får base på Andøya når de anskaffes. Dette har forsvarsdepartementet beregnet at vil koste 4 mrd mer over 20 år enn at de nye maritime overvåkningsflyene stasjoneres på Evenes sammen med våre nye kampfly. Hvorfor er det så mye billigere? Fordi basene vil trenge en rekke parallelle funksjoner som blir til en istedenfor to ved samlokalisering.

Hvorfor sikrer det en bedre forsvarsevnen?

Fordi det kan bygges opp luftvern som kan beskytte både kampfly og overvåkningsfly som er strategisk viktige kapasiteter for forsvaret. Samt andre viktige sikkerhetssystemer. Fordi den samlede basen blir liggende 15 km fra sjøforsvarets hovedbase i nord, Ramsund Orlogstasjon. Fordi det vil kunne garantere for sikkerheten ved mottak av alliert støtte der Ofoten er porten inn til Indre Troms. Mer om hvorfor kan du lese i forslag til langtidsplan «Kampkraft og bærekraft» i punkt 6.1.2. side 76-77.

Er forsvarets tall til å stole på?

Det er viktig å spørre seg hvem er bedre kvalifisert til å beregne kostnader ved å bygge en ny base på Evenes enn forsvaret? Underdirektør Salbuvik i Forsvarsdepartementet bekrefter i Fremover 1. september at de har funnet to mindre feil i sine beregninger som ikke endrer regjeringens vurdering. Den åpenheten og ydmykheten latterliggjøres av motstandere som er mer opptatt av å stille retoriske spørsmål i avisen, enn faktiske spørsmål til departementet som står klar til å bidra med svar på spørsmål. Det er uansvarlig forsvarspolitikk å ikke legge til grunn fagetatenes og forsvarsdepartementets tall, og det har sørget for flere ukloke investeringen i forsvaret de siste 20 årene.

Det er viktig at regjeringen går inn for å anskaffe nye maritime overvåkningsfly. Det er viktig for Nord-Norge både i fredstid og ved en krigssituasjon. Forsvarssjefen mente ubemannede fly kunne gjøre jobben etter utløpet av levetiden for Orion, men da med redusert antiubåtkapasitet. Regjeringen valgte bemannede maritime overvåkningsfly. Det er avgjørende for norsk forsvarsevne at det ikke stilles tvil om det er økonomi til å anskaffe nye fly ved å kreve den dyreste løsningen ved basevalg for de nye flyene. Flyene vil selvsagt løse oppdraget på en utmerket måte også ut fra Evenes.

Hold deg oppdatert uansett hvor du er. Last ned Fremovers app og få varsel på mobilen om blant annet store nyheter, trafikkulykker og stengte veier i regionen.

App for iPhone

For Android

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken