– Jeg føler ansvar for å bidra til at kommunen skal kunne stå på egne bein i framtida

Listetopp: Knut Erik Hansen i Evenes SV.

Listetopp: Knut Erik Hansen i Evenes SV.

DEL

Listetoppene:Navn: Knut Erik Hansen

Parti: Evenes SV

Bosted: Liland

Alder: 68 år

Sivilstand: Gift

Jobb/Stilling: Pensjonist

Hvorfor stiller jeg til valg i år:

Jeg har nettopp vært igjennom den første perioden min i kommunestyret. Den viste seg å bli nokså utfordrende på flere måter. Spesielt med tanke på kommunereformen der SV spilte en sentral rolle for at Evenes kunne fortsette som egen kommune. Jeg føler ansvar for å bidra til at kommunen skal kunne stå på egne bein i framtida.

Årsaken til at jeg ble politisk engasjert:

Jeg har vært politisk engasjert siden 60-tallet og fulgt utviklinga i landsdelen vår. Et teaterstykke med Hålogaland Teater i Tromsø høsten 1973 vekket meg for alvor. Jeg var nybakt student. Stykket handlet om et nordnorsk lokalsamfunn og het: «Det e her æ høre tel!» Det har fulgt meg siden.

Dette er de tre viktigste valgkampsakene i min kommune i år:

Vi ønsker å gi et godt tjenestetilbud til innbyggerne i kommunen. Heltidsstillinger til de kommunalt ansatte som ønsker det. Økt klima og miljøsatsing.

Jeg valgte partiet mitt fordi:

SV prioriterer rettferdig fordeling av godene og tar parti for de svakeste i samfunnet.

Hvis jeg måtte ha valgt et annet parti, ville det vært:

Uaktuelt spørsmål.

Dette partiet sliter jeg mest med å samarbeide med:

FRP av ideologiske årsaker.

Mitt politiske forbilde:

Min onkel Ivar Hansen, politiker og tillitsvalgt i og fra Harstad.

Det viktigste vi kan gjøre for å skape arbeidsplasser er:

Legge forholdene til rette for etableringer, økt boligbygging og god infrastruktur.

Det viktigste vi kan gjøre for å skape gode lokalsamfunn er:

Støtte opp om lokale aktiviteter; kulturelle, sportslige og være åpen for nytenkning. Vi må bli flinkere å se hverandre. Her er dugnader sterkt undervurdert.

Det beste med min kommune er:

Politiske engasjerte mennesker som ønsker å utvikle et bærekraftig og trygt lokalsamfunn.

LISTETOPPENE

VALG 2019: Fremover presenterer listetoppene i nye Narvik, Evenes og Gratangen kommuner. Vi har bedt alle de lokale listetoppene svare på et sett med spørsmål før høstens kommunevalg. Her kan du bli bedre kjent med dem som kan få makta i din kommune.

Artikkeltags