Da Viggo sjekket vedlageret, var traktoren borte: – Ikke det eneste som var forsøkt stjålet

Av og

– Traktoren har stor bruksverdi, og øvrig verdi, for oss.