Snur om valget i Evenes: – Jeg beklager på det sterkeste at jeg har feiltolket loven

Ordfører Sisilja Viksund vil nå godkjenne valget til tross for avvikene.