Jardar tar ikke jobben som varaordfører

Evenes Tverrpolitiske Liste (ETL) ligger an til å bli det største partiet i Evenes, med 27,2 prosent oppslutning. Høyre får 23,2 prosent.