Uenige om avvikene i valget: – Ikke begått feil som kan ha innflytelse på mandatene

Mandag anbefalte Valgstyret i Evenes at kommunevalget i Evenes ikke godkjennes. Heidi Olsborg (Ap) stemte imot.