Vil legge ned tre lensmannskontor i Troms

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Politiet i Troms har nå kommet med en anbefaling på hvor de nye tjenestestedene i fylket skal ligge, og hvor mange det skal bli.  

Det skriver politiet i en pressemelding.

LES MER: Ofoten eller Troms? – Som å velge mellom pest eller kolera

Mye oppmerksomhet

Politimester Ole B. Sæverud i Troms politidistrikt anbefaler at det blir 10 tjenestesteder i Troms: Storslett, Skjervøy, Skibotn, Tromsø, Storsteinnes, Andselv, Finnsnes, Setermoen, Hamnvik og Harstad.

Det betyr at Salangen lensmannskontor på Sjøvegan; ETS lensmannskontor på Evenskjer (Evenskjer, Tjeldsund og Skånland) og Kvæfjord lensmannskontor på Borkenes kan bli nedlagt.

- Stortinget har vedtatt politireformen, og bedt oss få til et bedre og mer tilstedeværende politi i samarbeid med kommunene. Det har naturlig nok vært mye oppmerksomhet knyttet til kontorene. Troms fylke har i dag 13 tjenestesteder, i høringsforslaget i oktober ba jeg om høringssvar på et forslag om 8 tjenestesteder, og i dag har jeg sendt min tilrådning til Politidirektoratet om 10 tjenestesteder i vårt distrikt. Videre har jeg tatt hensyn til mange og gode argumenter for å organisere disse i fem tjenesteenheter framfor fire i det nye politidistriktet, forteller politimester Ole B. Sæverud i Troms politidistrikt i pressemeldingen.

Gamle Troms politidistrikt og deler av gamle Midtre Hålogaland politidistrikt er slått sammen til nytt distrikt: Troms politidistrikt, som samler hele Troms fylke.

Fem enheter

Politimesteren anbefaler at det etableres fem tjenesteenheter i politidistriktet:

  • Tromsø politistasjonsdistrikt: som omfatter tjenestested Tromsø politistasjon og dekker kommunene Tromsø og Karlsøy. Administrasjonssted Tromsø.
  • Nord-Troms lensmannsdistrikt: hvor det anbefales at de tre lensmannsdistriktene Nordreisa og Kvænangen, Skjervøy og Lyngen, slås sammen under navnet Nord-Troms lensmannsdistrikt. Administrasjonssted Storslett. Lensmannsdistriktet vil ha følgende tre tjenestesteder: Storslett lensmannskontor, Skjervøy lensmannskontor og Skibotn lensmannskontor og dekke kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen.
  • Finnsnes lensmannsdistrikt:  som omfatter tjenestested Finnsnes lensmannskontor og dekker kommunene Berg, Torsken, Tranøy, Dyrøy, Sørreisa og Lenvik. Administrasjonssted Finnsnes
  • Midt-Troms lensmannsdistrikt:  her anbefales det at de fem lensmannsdistriktene Balsfjord, Målselv, Bardu, Salangen og Ibestad, slås sammen under navnet Midt-Troms lensmannsdistrikt. Administrasjonssted Setermoen. Lensmannsdistriktet vil ha følgende fire tjenestesteder: Storsteinnes lensmannskontor, Andselv lensmannskontor, Setermoen lensmannskontor og Hamnvik lensmannskontor, og dekker dermed kommunene Balsfjord, Målselv, Bardu, Ibestad, Salangen, Lavangen og Gratangen.                                                                                                                                                             
  • Harstad politistasjonsdistrikt: det anbefales at Harstad politistasjonsdistrikt slås sammen med Kvæfjord lensmannsdistrikt og Skånland fra Evenes, Tjeldsund og Skånland lensmannsdistrikt, under navnet Harstad politistasjonsdistrikt, hvor Evenes og Tjeldsund overføres til Nordland politidistrikt. Administrasjonssted Harstad. Distriktet vil dekke kommunene Harstad, Kvæfjord og Skånland.

Saken oppdateres

Artikkeltags