Forsvarsdeprtementet avviser at de vil la Norges nye kampfly F-35 ruste når de fra 2021 starter sine operasjoner fra Evenes flystasjon.

Rustskader for 1,4 milliarder kroner

Ifølge Klassekampen vil både kampflyet F-35 og det nye maritime patruljeflyet P-8 Poseidon få rustskader for 1,4 milliarder kroner på grunn av tidspress i byggingen av Evenes flystasjon.

Årsaken, ifølge Klassekampen, er at Forsvaret ikke får lov til å bruke Urea til å avise rullebanen på Evenes. Stoffet vil føre til forsuring av vannet, og ødeleggelser i økosystemet rundt flyplassen.

– Misvisende fremstilling

I konseptvalgutredningen for etableringen av kampflybasen og basen for de maritime patruljeflyene på Evenes er det Aviform som er valgt for å holde rullebanen på Evenes fri for is.

– Nei, vi planlegger ikke å la F-35 ruste på Evenes, svarer statssekretær Tone Skogen i Forsvarsdepartementet til Fremover.

Klassekampen skriver i artikkel 4. mai at F-35 og overvåkingsflyet Poseidon vil få rustskader for 1,4 milliarder kroner. Dette er en misvisende fremstilling.

– God nok korrosjonsbeskyttelse

– Kampflyet F-35 har god nok korrosjonsbeskyttelse. I Norge anvendes det i dag to typer avisingsvæsker for å bidra til at fly lander og tar av på isfrie rullebaner. Både militære og sivile fly på Evenes vil operere ut fra Evenes med nødvendig avisningsløsninger på rullebanen. I levetidskostandene for F-35 er det kalkulert inn å kunne operere på norske flyplasser med de kjemikaliene de bruker der. Også ekstern kvalitetssikrer av KVU Evenes har sluttet seg til å bruke Aviform på Evenes, sier Skogen til Fremover.

Mer skånsomt mot miljøet

Forsvarsdepartementet opplyser at stoffet Aviform brukes på flyplasser som har avrenning til ferskvann, da det er mer skånsomt mot miljøet enn stoffet Urea – som anvendes på flyplasser med avrenning til saltvann.

– Utfordringene med Aviform og korrosjon er aktuelle for både kommersielle flyselskaper og militære fly, noe som øker sannsynligheten for at det på sikt vil kunne komme løsninger som er mer skånsomme for fly uten at det innebærer en større belastning på miljøet.