Tysfjord kommune greide å drive Dagsenteret i sentrum av Kjøpsvik i en rekke år i det såkalte «Nord-Saltenbygget».

Etter at Tysfjord kommune var borte ble senteret stengt, uvisst av hvilken grunn? Noen har pratet om at der var mus og mugg i bygget, men kommunen har ikke informert innbyggerne om noe som helst, og det er tydeligvis ikke gjort noe for å utbedre ev. mangler. Og tross gjentatt henvendelser fra brukere og en del andre, samt at saka er tatt opp av kommunestyrerepresentanter, er bygget fortsatt stengt!

Og intet alternativt lokale er anvist eller tatt i bruk!

Ei skam!

Tysfjord kommune hadde i en god del år leieavtale med eieren, Nord-Salten Kraftlag.

Undertegnede var medlem av formannskapet i Tysfjord, og i 2019 var det oppe sak om at fra kommende årsskifte sa loven at kommunene var pålagt å drive dagsenter for demente. Pleie- og omsorgssjefen gjorde det klart at de hadde lett etter egnet lokale til dette formålet, men ikke funnet noe utenom nettopp «Nord-Saltenbygget». Leieavtalen var slik at årlig leie gikk i fradrag fra avtalt kjøpspris, fram til at kommunen kjøpte bygget. Det gjensto da ca. kr. 180.000, som ikke lå inne i budsjettet. Så hva gjorde vi da, jo vi ba ordføreren ta kontakt med eieren. Og det endte med at Nord-Salten Kraftlag overførte bygget til kommunen for kr. 1.

Demente brukte dette lokalet flere ganger til egne fastsatte tider, da de andre brukerne ikke var der.

Men lokalet har som nevnt ikke vært i bruk i mange måneder, selv om kommunestyret i Narvik i fjor vedtok at det skulle være dagsenter også i Kjøpsvik! Så hva er da problemet – for administrasjonen i Narvik kommune??

Dette lokalet er universelt utformet i 1. etasje, der er helt greit kjøkken, forholdsvis nytt toalett, stort lokale i bakkant for ulike formingsaktiviteter, rom til kontor, lager mv. Og der er tre innganger. Dessuten er det egnet område i kjelleren til verksted og lager, der det har vært reparert sykler, motorer mv. og malt dekorasjoner for å pynte opp i lokalsamfunnet.

Husflidlaget leier rom i 2. etasje.

Bluesklubben har flere ganger leid dette bygget i forbindelse med Sementblues, det ligger ypperlig til like ved torget.

Jeg har fått en rekke henvendelser om behovet for et ÅPENT dagsenter, derfor dette skrivet.

Narvik kommune: Få åpnet dette bygget omgående for ulike brukere!