Samtidig mener én av fem mener at en innvandrer fra Sverige aldri kan bli helt norsk. 39 prosent oppgir at en innvandrer fra Somalia aldri kan bli helt norsk. Det kommer fram i en undersøkelse Fafo har gjort på oppdrag for Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

– Dette er den første undersøkelsen i sitt slag som ser diskrimineringsgrunnlagene i sammenheng, og vi er overrasket og bekymret over enkelte av funnene. Blant annet er det trist å se at forestillinger om rase og etnisitet kommer i veien for hvem vi anerkjenner som norske, sier direktør Mari Trommal i Bufdir.

Undersøkelsen viser også at det eksisterer stor aksept for å diskriminere kvinner som bruker hijab. 19 prosent oppgir at ingen reaksjon er nødvendig når en kvinne med hijab blir diskriminert i en ansettelsesprosess. 38 prosent oppgir at de helst ikke ville hatt romfolk som naboer.

– Vi er overrasket over at det er så store variasjoner i holdninger til de ulike gruppene som er beskyttet i lovverket. For enkelte grupper er stereotypiske holdninger utbredt, og det er større aksept for at disse utsettes for diskriminering enn for andre. Vi er bekymret for konsekvensene av dette, sier Trommald.

(©NTB)