Full utrykning etter snøskred i Fagernesfjellet

Viste seg å være mindre snømasser som hadde sklidd ut.