I fjor høst ønsket Emil Bjørnå fra Midtre Hålogaland friluftsråd kontakt med frivillige lag og foreninger om et prosjekt hvor tanken var å gjenbruke og sette i stand gamle bygg til å bli nye dagsturhytter som er åpen for alle.

Pilotprosjektet med å få bygget dagsturhytter i regionen skulle være et mer miljøvennlig og bærekraftig tiltak hvor eksisterende bygningsmasser eller gjenbruk av materialer skulle benyttes fremfor å bygge nye dagsturhytter. Ambisjonen var å bygge syv pilothytter i Nordland, hvor et av de i regi av Midtre Hålogaland friluftsråd.

Startbuer blir dagsturhytter

Prosjektet med dagsturhytter møtte liten respons hos kommunen i både Evenes og Narvik. Derimot så Ankenes alpinklubb muligheten til å kunne restaurere de gamle og til dels falleferdige startbuene i alpinbakken i Ankenesfjellet.

– Vi hadde to startbuer som ikke kunne brukes til noe som helst. Gjennom dette prosjektet ville vi legge til rette for et trivselstilbud for allmennheten i anlegget vårt, forteller Stig Brattli fra Ankenes alpinklubb.

Med støtte fra friluftsrådet og sponsormidler fra det lokale næringslivet startet alpinklubben opp et omfattende arbeid tidligere i vinter.

– Nå står den gamle startbua øverst i alpinbakken klar til bruk, mens den andre dagsturhytta lenger ned i bakken vil kunne brukes i løpet av kun kort tid, opplyser Brattli.

Lørdag 7. oktober inviterer alpinklubben sammen med Midtre Hålogaland friluftsråd til en offisiell åpning med storstilt markering av at de to dagsturhyttene står ferdig.

– Det blir felles mars opp til den nederste hytta med taler, snorklipping og med påfølgende grilling og kaffekos. I tillegg kjører vi i gang natursti for barna og andre konkurranser, opplyser Emil Bjørnå.

Åpent for alle

De to dagsturhyttene i alpinbakken i Ankenes skal være et åpent tilbud for allmennheten. Begge hyttene har fått nytt panel, vinduer og dører, totalrenovert innvendig og er satt inn vedovn til oppvarming. Utenfor er det satt opp stor utegrill med benker og bord med panoramautsikt utover Narvik. Den øverste hytta har i tillegg også innlagt strøm.

– Hyttene vil være åpne for alle uansett årstid, men vi vil sette opp noen enkle hytteregler som vi ber alle om å følge, forteller Brattli.

Ankenesfjellet er foruten alpinbakken om vinteren også et svært populært turområde både sommer- og vintertid.

– Så vi håper at hyttene blir mye brukt av både folk som er ute på tur, skoleklasser og barnehager, påpeker Emil Bjørnå fra friluftsrådet.

Pilotprosjektet hvor gamle bygg skal bygges om til dagsturhytter er nå i avslutningsfasen, og skal nå gjennom en evalueringsprosess.

Hvorvidt det blir satt opp flere hytter skal Midtre Hålogaland friluftsråd ta stilling til etter at pilotprosjektet er evaluert, men Bjørnå utelukker ikke at de vil kunne realisere tilsvarende hytter også i andre medlemskommuner tiden fremover.