Maskinlæringsgruppa ved UiT har fått 12 millioner kroner fra Norges forskningsråd til et prosjekt på banebrytende grunnforskning innen maskinlæring. Prosjektet har spesielt fokus på analyser av medisinske bilder. Det melder UiT Norges arktiske universitet i en pressemelding.

– Bevilgningen er på 12 millioner kroner for prosjektet som har fått navnet Next Generation Explainable Medical Computer Vision (MedEx), skriver førsteamanuensis ved Institutt for fysikk og teknologi, Michael Kampffmeyer, som er leder av prosjektet.

Forskningen er finansiert for en periode på fire år med oppstart i år.

Et eksempel på hva man kan få ut av denne forskningen er blant annet forklarbare prediksjoner i bilder.

– La oss si at vi har en modell som basert på et medisinsk bilde kan fortelle oss om en pasient har en tumor eller ikke. For at vi skal kunne stole på modellen, så holder det ikke bare med et ja eller nei, men det kreves også en forklaring på hva som får modellen til å konkludere med det ene eller det andre, forklarer Kampffmeyer.

Kampffmeyer skriver videre at maskinlæringsgruppa og prosjektets samarbeidspartnere de siste årene har ligget i front internasjonalt på forskning innen læring fra små datasett og tolkning av modellberegninger.