Várdobáiki museums etablering av en ermanent museumsutstilling er en prioritert oppgave. Målet er å etablere en formidlingsarena for samisk kulturhistorie som holder høy kvalitet.

Eirik Larsen som er Sametingsrådets politiske rådgiver mener at et løft i kunnskapen om det samiske samfunnet, historien og kulturen er avgjørende for at samfunnet skal få større forståelse for regionens samiske befolkning.

– Jeg er glad for at Várdobáiki kan bygge opp en utstilling, og det blir viktig for formidlingen av samisk historie i regionen, skriver Larsen i en pressemelding.

Renovert

I 2017 kjøpte Várdobáiki det gamle Evenskjersenteret. Siden da har bygget blitt renovert, og en betydelig del er satt av til museumsdel, og til formidling og bevaring av regionens samiske kulturarv og kulturhistorie.

Prosjektets mål er å produsere rammer og innhold til Várdobáiki museums permanente kulturhistoriske utstilling. Prosjektet har to innsatsområder; utvikle innholdet til utstillingen, samt skape et utstillingsdesign.

– Prosjektet vil kunne løfte institusjonen både faglig og institusjonelt, skriver Larsen.

20 ansatte

Várdobáikis nedslagsfelt omfatter hele Sør-Troms, Nordre Nordland og Vesterålen. Med både museum, barnehage, kultursenter og språksenter har Várdobáiki i dag 20 ansatte.

Bevilgningen på 300.000 kroner gis fra tilskuddsordningen Institusjonsutvikling.