Gå til sidens hovedinnhold

Får 8,5 millioner kroner til digitalt samarbeidsprosjekt

Narvik, Bodø og Rana skal etablere et bærekrafts-nettverk og visualiseringsverktøy hvor historiske og nåtids data skal gi bedre beslutningsgrunnlag i kommunene.

Det var rådmannen i Narvik, Lars Skjønnås, som sto bak søknaden som ble innvilget 5. oktober.

Bærekraftsnettverket vil rette seg mot kommunene for å dele informasjon om hvordan det jobbes. Den digitale tvillingen vil gi bedre informasjon ut fra data på utviklingssaker som skal opp i byene, står det i en pressemelding fra kommunene.

Planlegger Preben Sommer i Narvik kommune, er en av dem som vil ta i bruk mulighetene dette gir både nå og inn i fremtiden.

– Målet er å bruke digital tvilling i kommunene for å utvikle nye former for planlegging, medvirkning, areal og mobilitetsløsninger. Narvik ønsker å starte arbeidet straks, med fokus på data som viser resultater av at E6 i Narvik legges i tunnel. Andre ting vi vil se på er om vi får fjellheis ned til byen og dobbeltspor inn til Narvik og selvsagt vil data som viser hvordan byen ligger an i forhold til bærekraftsmålene være spennende, står det i pressemeldingen.

Den digitale tvillingen utvikles i samarbeid mellom byene, med leverandør og UIT i Narvik er forespurt om å bidra til arbeidet i Narvik

– Det vil styrke alle kommuner i Nordland at vi nå kan dele erfaringer i utviklingen for å bruke faktabasert data og kunnskap i arbeidet og ha et nettverk for å implementere bærekraftsmålene i kommunene, skriver enhetsleder Marianne Dobak Kvensjø i Narvik kommune.

Gro Sæten, som er prosessleder på bærekraftig omstilling i Rana kommune sier dette er en anerkjennelse fra fylkesmannen som betyr mye for videre nettverkssamarbeid mellom Bodø, Rana og Narvik kommuner – og mye for videre arbeid med bærekraftig utvikling i alle kommunene i Nordland.

Det toårige prosjektet er på totalt 8.5 millioner kroner og år en av arbeidet ble i dag innvilget av fylkesmannen. Marianne Thomassen i Narvik kommune, har sammen med Gro Sæten i Rana kommune og Marianne Bahr Simonsen i Bodø kommune har ansvar for samarbeidet.

Kommentarer til denne saken