Det er klart etter at komité for plan og næring i Narvik kommune behandlet saken torsdag.

Midte Gardsti hadde bedt om å få behandlet et planforslag for etablering av barnehage, SFO, boliger og parkering.

Det aktuelle området er imidlertid definert som landbruksområde og har status som dyrket område. Slikt har et sterkt lovmessig vern. Rådmannen hadde derfor innstilt på prinsipielt avslag.

Flertallet i komité for plan og næring, samlet seg imidlertid om et forslag fra Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti som sier seg positiv til at det settes i gang detaljregulering. Det vises blant annet til at dette vil bedre trafikale forhold i området.

Saken skal endelig avgjøres i bystyret senere i februar.

Les også: