Snøskredfaren ligger onsdag på nivå tre, men skal øke til nivå fire torsdag. Nivå fire betyr stor fare og det kommer av store nedbørsmengder og kraftig vind fra sørlige retninger som kommer torsdag. Der hvor nedbøren kommer som snø, rundt 800 meter over havet, vil det danne seg mange og store nysnøflak i nordlige leheng som vil kunne løsne av seg selv. Under mildværsgrensen vil kraftig regn føre til mange våte naturlige utløste skred. Det finnes et vedvarende svakt lag med kantkorn som ligger dypt i snødekket. Der hvor det vil regne kraftigst kan belastningen /svekkelsen være tilstrekkelig til at det kan løsne i dette dype laget. Skredene kan dermed bli svært store på de mest utsatte plassene. Det skriver varsom.no.

 

Farevarselet for regn ligger på gult farenivå, altså nivå to. Det ventes 40–70 millimeter nedbør på 12 timer frem til torsdag ettermiddag. Nedbøren kommer som regn under 600–1000 meter over havet. Relativt høye temperaturer og mye vind fører i tillegg til stor snøsmelting, opp mot 15 millimeter på 12 timer. Det melder varsom.no.

Les også: Nå skal det bøtte ned – og det blir vått

Farenivå to gjelder også jordskred. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40 centimeter snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.