Færre får denne ytelsen – men det gjelder ikke for alle kommuner i Ofoten

Det er færre på arbeidsavklaringspenger i Nordland. Den samme trenden gjelder for Narvik, men ikke for Evenes, Lødingen og Hamarøy.