Bygging av jernbanetraseen Fauske – Tromsø med sidespor til Harstad via Narvik var i Hovedutredningen 1992 beregnet til 17,6 mrd inkl. elektrifisering.

Beløpet omfattet også elektrifisering på strekningen Fauske – Bodø. Inflasjonsberegnet utgjør dette beløpet 30 mrd. i 2017-penger.

Det vil være rimelig å anslå at beløpet vil stige til 40 mrd. i løpet  av NTP-perioden. Dette utgjør altså 4% av NTP-budsjettet for den kommende tiårsperioden. Da står med andre ord 96% av denne billionen igjen til buk for andre samferdselsprosjekt her til lands.

Sommertoget disse ukene har knust myter: Helikopterfølget viser med all tydelighet at innlands-Norge – også sør for Saltfjellet – er temmelig grissgrendt. Men like fullt går togene.

Det blir tydelig at  Norge – også sør for Saltfjellet – består av fjell og skog  og djupe dalfører. Men like fullt går togene. Og det har de gjort i  snart hundre år. Der veg og bane går parallelt, ser vi i fugleperspektiv hvor lite arealkrevende skinnegangen er i forhold til vegen, og hvor mye enklere togtunneler kan bygges i forhold til vegtunneler.

Så hva venter vi på? Få oss på spor også her nord!

Hilde Sagland, styremedlem i Tromskomiteen for jernbane.