Det er ikke noen automatikk i at Narvik kommune må redusere kapasiteten i sine egne barnehager dersom det er nedgang i antall barn i barnehagealder. Private barnehager må også redusere kapasiteten dersom de ikke er foretrukket av småbarnsfamiliene.

Fremtidig barnehagestruktur i Narvik kommune er på den politiske dagsorden. I en artikkel i Fremover 4. januar orienterer kommunen om prosessen og de mest aktuelle alternativene.

I den forbindelse blir det opplyst at kommunen ikke kan ta ned kapasiteten i en privat barnehage dersom den først er godkjent for et visst antall barn.

«Dette prinsippet gjør at i perioder med nedgang i antallet barnehagebarn, så må kommunen redusere kapasiteten i sine egne barnehager», skriver avisen.

Dette er ikke riktig. Faktum er at det er Narviks småbarnsforeldre som avgjør hvilke barnehageplasser som har livets rett og hvilke som må legges ned.

Det gjør de gjennom å søke om plass i de barnehagene som best dekker barnets og familiens behov.

Så i den grad det er riktig at nedgang i barnetall fører til større nedgang i kommunale enn private barnehageplasser lokalt, er dette en konsekvens av hvilke barnehager foreldre foretrekker.