Gå til sidens hovedinnhold

Feil om Evenes og Luftforsvaret

Artikkelen er over 2 år gammel

DEBATT: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nordnorsk debatt: Johnny Skaar skriver i en kronikk på nettplattformen Nordnorsk debatt at rapporter om uhell på Evenes var skjult for beslutningstakerne knyttet til basevalget mellom Andøya og Evenes, og dette karakteriserer han som kriminell handling fra øverste hold.

Skaar følger opp med påstander om at Luftforsvaret i motsetning til sivil luftfart fortier og hemmeligholder årsaker til ulykker og uhell. Dette kan ikke få stått uimotsagt. At vi i Luftforsvaret skal ha en kultur for fortielse knyttet til ulykker og uhell faller på sin egen urimelighet. Det siste eksemplet på at vi også er åpne knyttet til feil og ulykker, er rapporten fra Forsvarets havarikommisjon om det nye redningshelikopteret som veltet på Sola i 2018

Luftforsvaret har en stor grad av åpenhet blant annet fordi vi legger stor vekt på en Just CultureJust Culture er en kultur der personell opplyser om egne feil og hendelser i den hensikt å bedre sikkerheten, uten at denne informasjon senere skal kunne benyttes som grunnlag for disiplinærforføyninger mot personellet. Vi oppfordrer ansatte til å rapportere inn både nesten-uhell og uhell, og har satt innrapportering og erfaringslæring i system, både i lufta (lufttrygging) og på bakken (bakketrygging). Dette gjør at vi har en svært god kultur for å rapportere inn hendelser, som ikke står noe tilbake for kulturen innen sivil luftfart.

Når det gjelder Evenes konkret medfører det ikke riktighet verken at Evenes ble nedlagt som flystasjon på grunn av problematiske innflygingsforhold og uhell på bakken, eller at Luftforsvaret har holdt noe skjult knyttet til operative erfaringer på Evenes, verken fra beslutningstagere eller befolkningen. Våre erfaringer knyttet til Evenes har vært kommunisert ved flere anledninger knyttet til basevalg, når dette har blitt etterspurt, også i offentligheten så langt som sikkerhetsloven tillater. Oppsummert er det ikke rapportert om noen alvorlige hendelser på Evenes. Det har vært hendelser fra en øvelse med transportfly i 2012 (kat E, noe som er laveste alvorlighetsgrad), men disse har ingen relasjon til lokale forhold på Evenes.

Evenes flystasjon har aldri blitt nedlagt, men Luftforsvaret nedla sin luftvernbataljon på Evenes i 1993. Evenes flystasjon ble etablert for NATO-midler som mottaksbase for allierte forsterkninger, og som base for allierte kampfly- og helikopterskvadroner. Luftforsvaret har aldri selv hatt noen fly- skvadroner med Evenes som hjemmebase, men har ofte brukt basen under øvelser både med helikopter, transportfly og kampfly. Dette gjør vi fortsatt.

 

Det har vært gjennomført en rekke store øvelser på Evenes også med kampflyskvadroner. Spesielt Nordavind-øvelsene har innbefattet store samlede kampflyformasjoner som har tatt av og landet på Evenes også under vinterforhold. Dette har fungert godt. Jeg er ikke kjent med noen ulykker knyttet til denne virksomheten- Luftforsvaret har hatt erfaringer med kampfly som har sklidd av glatte taksebaner på mange flystasjoner, inkludert Evenes. I dag og i fremtiden søker vi å unngå denne typen situasjoner med å kontrollere at det er tilstrekkelig friksjon på taksebane før taksing gjennomføres.

Alle flyplasser har styrker og svakheter. Innflyvningsprofilene på Evenes er ikke de mest optimale på grunn av topografi. Samtidig er det ofte gode meteorologiske forhold på Evenes, noe som er gunstig både for kampfly og maritime patruljefly.

Evenes ble grundig vurdert knyttet til bruk av F-35 før valg av fremskutt operasjonsbase i 2012. Luftforsvarets vurdering var da at Evenes var godt egnet som fremskutt base for kampfly, men at basen ikke egner seg som hovedbase for kampfly. Dette fordi innflyvningsforholdene tilsier at sannsynligheten for å gjennomføre hele styrketreningsprogrammet spesielt for ferske piloter, ble vurdert som lavere for Evenes enn for Bodø og Ørland.

Oppsummert er kronikken til Johnny Skaar ikke riktig verken når det gjelder tilbakehold av rapporter om uhell på Evenes, Luftforsvarets kultur for rapportering av uhell eller påstander om at Evenes ble nedlagt som flystasjon på grunn av problematiske innflygingsforhold og uhell på bakken. Evenes blir en svært viktig og god base for Luftforsvaret og har en strategisk rolle både for forsvaret av Norge og våre allierte i en fellesoperativ kontekst.

Kommentarer til denne saken